Makina me Qira Tirane (aeroport) - Rent From Locals

Filter
Disponibiliteti
Viti i prodhimit
Min:
Max:
Nr sediljeve
Min:
Max:
Karburanti
Opsione
Siguracioni
Siguracion shtesë (tarife ekstra)
Kerkohet depozite
Menyra pagese
Lejohet kalim kufiri
  • Mjete me qira afër Tirane (aeroport)
  • Depozita të ulëta ose zero
  • Opsione të sigurimit të plotë të disponueshme
  • Fleksibilitet në vendndodhjet e marrjes dhe dorëzimit
  • Nuk kërkohet kartë krediti