Informacion rreth Rent From Locals

Rreth nesh

Rent From Locals

Qëllimi i kësaj faqe interneti është të krijojë një treg të përbashkët për marrjen me qira të makinave ose apartamenteve ndërmjet bizneseve lokale dhe individëve. Lejon të gjithë ata që kanë një makinë ose apartament, të vendosin një reklamë dhe ta japin me qira gjatë kohës që ajo është e papërdorur.

Makinat ose apartamentet  mund të shihen dhe rezervohen online nga klientët që dëshirojnë të marrin me qira në Shqipëri.

Pasi të bëhet rezervimi, mundësohet një shkëmbim mesazhesh ndërmjet ofruesit dhe klientit. Para së gjithash, ofruesi ka mundësinë të miratojë ose të refuzoje kërkesën. Nëse ata e miratojnë atë, atëherë të dy palët mund të bien dakord për modalitetet , vendndodhjen dhe kohën e dorëzimit. Kjo është e mundur përmes shërbimit tonë të mesazheve. Pasi te kete marre ne dorezim makinen ose apartamentin, klienti duhet të konfirmojë në faqen e internetit duke klikuar butonin perkates ne mesazheri. Pagesa për rezervimin duhet të paguhet me para në dorë gjatë dorëzimit.

Gjatë rezervimit klienti duhet të paguajë me kartë një tarifë të vogël shërbimi e cila shërben për të mbajtur këtë platformë në funksionim. Kjo tarifë nuk paguhet menjëherë, është thjesht e para-autorizuar. Tarifohet vetëm kur klienti konfirmon dorëzimin. Pagesat sigurohen nga Stripe, një nga ofruesit kryesorë në botë të shërbimeve të pagesave. Faqja jonë e internetit nuk ruan ose përdor informacionin e kartës.

Vetë faqja e internetit nuk ofron asnjë shërbim tjetër përveç lehtësimit të shkëmbimit ndërmjet ofruesit dhe blerësit të shërbimit. I takon ofruesit që të sigurojë që ata kanë të drejtë të ofrojnë shërbimin dhe se të gjitha dokumentet janë në rregull.