Makina me Qira Prishtine (aeroport) - Te Medha

Filter
Disponibiliteti
Viti i prodhimit
Min:
Max:
Nr sediljeve
Min:
Max:
Karburanti
Opsione
Siguracioni
Siguracion shtesë (tarife ekstra)
Kerkohet depozite
Menyra pagese
Lejohet kalim kufiri
  • Mjete me qira afër Prishtine (aeroport)
  • Depozita të ulëta ose zero
  • Opsione të sigurimit të plotë të disponueshme
  • Fleksibilitet në vendndodhjet e marrjes dhe dorëzimit
  • Nuk kërkohet kartë krediti